Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DEGREE THEISIS
ID (subject code)
BMEGT51S230
Type of subject
-
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
10
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Contact details
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a tudományos kutatás főbb lépéseit
 2. Ismeri a kutatástechnikát támogató szoftverek kezelésének alapjait.
 3. Ismeri a kutatástechnika méréselméleti hátterét.
 4. Ismeri a magasabb szintű statisztikai módszereket
Skills
 1. Képes egy kutatási folyamat lépéseinek értelmezésére.
 2. Képes megfelelően kezelni statisztikai módszereket.
 3. Képes a kutatás során feltárt eredményeket értelmezni, következtetéseket levonni, eredményeket publikálni.
 4. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Attitude
 1. -
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.

Teaching methodology

-

Materials supporting learning

 • Mitev Ariel, Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
 • Falus Iván, Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára

General Rules

-

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Szakdolgozat benyújtása B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good
Good
Satisfactory
Pass
Fail

Retake and late completion

1) A szakdolgozat beadása határidejének elmulasztása esetén a hallgató a záróvizsgát nem kezdheti meg. A szakdolgozat benyújtásának pótlására mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

-

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements