Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PRACTICE IV.
ID (subject code)
BMEGT51S227
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
7
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri az elmélet és a gyakorlat viszonyát
 2. Ismeri az Oktatási Hivatalra, a Klebelsberg Központra vonatkozó feladat- és hatásköri szabályozókat
 3. Ismeri a köznevelési intézmények kapcsolatait az Oktatási hivatallal.
 4. Ismeri az állami fenntartású intézmények kapcsolatait a Klebelsberg Központtal
Skills
 1. Képes az elmélet és a gyakorlat összevetésére, következtetések megfogalmazására
 2. Képes a működés szabályozását átlátni, javaslatokat megfogalmazni
 3. Képes a jogszabályi előírások értelmezésére, a megvalósulás vizsgálatára, javaslatok megfogalmazására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a gyakorlaton szerzett új ismeretek befogadására
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és azok gyakorlati megvalósítására javaslatokat fogalmaz meg.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Központ honlapja

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat befejezést követő 2 héten belül beadott házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja a gyakorlaton tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (gyakorlat): az előírt kontakt órák és gyakorlati órák maradéktalan teljesítése. Ennek hiányában a tárgy az adott félévben nem értékelhető 2. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat) a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • kritérium :
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
7
13
10
30

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements