Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
KOMPLEX EXAMINATION OF METHODOLOGY
Course code
BMEGT51M537
Course type
-
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
0
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - nem tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - nem tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - nem tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - nem tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Senate of BME, Decree No. VI./2017-2018 Valid from January 31, 2018.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A hallgató alapvető neveléselméleti, neveléstörténeti és nevelésszociológiai tájékozottságra és nevelési módszerkompetenciára tesz szert.
 2. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás legfontosabb pedagógiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 3. Átfogóan ismeri a szakképzés és nevelés jogszabályi elvárásait és rendszerét.
 4. Ismeri a szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
 5. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nevelési színterekről és nevelési tartományokról.
 6. Ismeri a konstruktív életvezetés modelljét.
 7. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelés társas közegéről, az azt érintő társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokratikus nevelésről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.
 8. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a nevelési problémákról és a fő problémamegoldási módszerekről.
 9. Ismeri a tanulók neveléssel kapcsolatos életkori sajátosságait, megismerésük módszereit. 1
 10. Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel. 1
 11. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 1
 12. Rendelkezik a tanulóközpontú nevelési-tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 1
 13. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. 1
 14. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. 1
 15. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 1
 16. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás beleértve a felnőttképzést is legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, tör-vényszerűségeit. 1
 17. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit. 1
 18. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól. 1
 19. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Ability
 1. Munkájában a hallgató képes tudatosan alkalmazni a konstruktív életvezetés modelljét a különböző nevelési tartományokban felmerülő nevelési feladatok és problémák megoldásában.
 2. A hallgató alapvető nevelési módszerkompetenciára tesz szert.
 3. Képes a szakképzéssel összefüggő tanórán kívüli nevelőmunkára, a szakképzést elősegítő pályaorientációs feladatok ellátására.
 4. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
 5. Képes a tanulók érdeklődésének, figyelmének folyamatos fenntartására.
 6. Képes a szakterületével kapcsolatos online és nyomtatott nevelési szakirodalom magyar és részben idegen nyelven történő megértésére és használatára.
 7. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 8. Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére.
 9. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 1
 10. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. 1
 11. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 1
 12. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. 1
 13. A tananyag feldolgozása során tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel. 1
 14. Képes gyakorlati képzési programok összeállítására, valamint az elméleti követelményekkel való összehangolására. 1
 15. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására. 1
 16. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében. 1
 17. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. 1
 18. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyv-tári forrásait. 1
 19. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók pályaorientációját, elhelyezkedési esélyeit. 2
 20. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 2
 21. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 2
 22. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 2
 23. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és a gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 3. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 4. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 5. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
 6. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
 7. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
 8. Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt.
 9. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. 1
 10. Vállalja a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 1
 11. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. 1
 12. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg. 1
 13. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. 1
 14. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg. 1
 15. Tiszteli a tanulók személyiségét. 1
 16. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára. 1
 17. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 1
 18. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 1
 19. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 2
 20. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 2
 21. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 2. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 3. A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakmai neveléssel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 4. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
 6. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 7. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 8. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
 9. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit. 1
 10. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában. 1
 11. A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 1
 12. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait. 1
 13. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 1
 14. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is. 1
 15. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 1
 16. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét. 1
 17. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. 1
 18. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Benedek András, Horváth Cz. János, Molnár György, Nagy Gábor Zsolt, Nyíri Kristóf, Szabó Erzsébet Mária, Tóth Péter, Verebics János (2012): Digitális pedagógia 2.0. Typotex Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/adatok.html
 • Szűts Zoltán (2020): A digitális pedagógia elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Fűzi Beatrix (2016): Didaktika és oktatásszervezés. Typotop Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/tananyag/DUBLINCORE-01-Didaktika_es_oktatasszerve.html
 • Fűzi Beatrix (2016): Neveléstan. Typotop Kiadó, Budapest. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/DUBLINCORE-01-Nevelestan.html

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Nincsenek kontakt órák.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
egyéni felkészülés a szigorlatra 60
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements