Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PRESENTATION
Course code
BMEGT51A523
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
DR. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
pproved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Megismeri a prezentáció jelentését, fogalmát, filozófiáját.
 2. Megismeri a prezentációs műfajokat, annak klasszikus és modern eszköztárát.
 3. Megismeri a prezentációs szakirodalom legkiemelkedőbb alkotásait és alkotóit.
Ability
 1. Képes a prezentációs szakirodalom és szakanyagok önálló feltárására, követésére.
 2. Képes a különböző prezentációs műfajok kritikai elemzésére.
 3. Képes a különböző műfajú prezentációs feladatok egyéni és önálló elkészítésére, továbbá képes egy ilyen feladat menedzselésére.
 4. Képes értelmezni a technológia szerepét az oktatásban, a szakmai életben.
Attitude
 1. Interaktív módon együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Csoportos feladatvégzés, team-munka esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a kommunikáció-tudomány új eredményei iránt.
 4. Törekszik a pontos, hibamentes, hatékony feladatmegoldásra.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi az egyéni feladatok megoldását és a problémák végiggondolását.
 2. A csoportmunkában, a team-munkában aktívan, arányosan és felelősséggel dolgozik.
 3. Nyitottan fogadja az elemző munkát és a megalapozott kritikai észrevételeket.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • A tantárgy elektronikus oktatási keretrendszerrel rendelkezik a MOODLE-ban. URL: https://edu.gtk.bme.hu/A hallgatói belépés segédlet a főoldal bal oszlopsávjában található.
 • A MOODLE-rendszerbe feltöltött félévenként aktualizált 2 oldalas tájékoztató megtalálható.
 • Kötelező irodalom: Lőrincz Éva - Sturcz Zoltán: PREZENTÁCIÓ. Typotex Kiadó, Budapest, 2013. 298 ol-dal. Az e-jegyzet elérhető elektronikus formában (PDF).
 • Ajánlott szakirodalom és tematikus irodalomjegyzék: a fenti tankönyv 9. fejezetében található. Kiemelt ajánlás: Garr Reynolds: PreZENtáció. HVG Kiadó, 2009. 238 oldal.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az alábbiak szerint történik: Részvétel a tanórákon a TVSZ-nek megfelelően minimum 70%-ban. Ellenőrzés órai mikrofeladatokkal. Folyamatos évközi munka és tananyag-feldolgozás: az előadások, a kiadott segédanyagok, a feldolgozott ismeretek bedolgozása az órai feladatokba és a félévközi otthoni feladatokba

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Félévközi, otthoni projektfeladatok: leírás és értékelési szempontok a tantárgyi tájékoztató (3-6. oldalakon). 1.) Elektronikus prezentáció készítése: Feltöltés határideje a Moodle rendszerben.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi projektfeladat): 60%
 • 2. részteljesítmény értékelés (2. órai munka, mikrofeladatok): 40%
 • : 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 91-100
Good 81-90
Satisfactory 61-80
Pass 50-60
Fail < 50

Correction and retake

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem ki-váltható vagy helyettesíthető: órai mikrofeladatok 2) A házi feladat azaz a projektfeladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A prezentáció fogalma, értelmezése; prezentáció és kommunikáció viszonya. Mikrofeladat: a saját prezentációs tapasztalatok, élmények begyűjtése, értékelése. Felkészülés a prezentációs feladatokra: cél-, közönség-, helyszín-, eredményelemzés szempontjai. Mikrofeladat: a közönség- és a helyszín rizikóelemei.
2. Az írásművek alkotásának általános nyelvi, formai, szerkesztési jellegzetességei, protokolláris szabályai. Mikrofeladat: szerkesztési, helyeírás-elemzési teszt. Előadói prezentációs formák, műfajok, események, helyszínek. Mikrofeladat: egy saját szakmai élmény rövid leírása, értékelése.
3. A szóbeli előadást kísérő elektronikus prezentáció felépítése, koncepció kialakítása. Mikrofeladat: prezentációs témavázlat egyénileg motivált témakörben. Hatásos prezentáció készítése PowerPointtal, Prezi.com és egyéb megoldások; elméleti és gyakorlati kérdések. Mikrofeladat: egyéni kérdésfelvetések, szerkesztési problémák felvetése, megbeszélése.
4. Hallgatói mintaprezentációk bemutatása; elemzési, értékelési szempontok. Mikrofeladat: Két hallgatói prezentáció élő bemutatásban. Értékelés egyéni értékelő lapokon, majd kollektív módon.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Nagy Katalin tanársegéd
Szalóki Tiborné tanársegéd

Approval and validity of subject requirements