Public courses

 • Tantárgy kódja: BMEGT52A001 (továbbá a nagyobb kreditszámú és nagyobb kontaktóraszámú BMEGT52A021 és BMEGT52AT20 tárgynak is ez az előadássorozata)

  Tárgy típusa: BSc kötelezően választható gazdasági és humán tárgy és szabadon választható tárgy, továbbá az előadássorozat a Mechatronikai mérmök BSc és a Műszaki menedzser BSc szak nagyobb kontaktóraszámú tárgyaknak is része

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Pataki-Bittó Fruzsina, Boros Dávid, Pulay Márk

  A tárgy leírása: A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.


  KÖVETELMÉNY:

  2 kreditpontos tárgyak hallgatói számára a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két ZH eredményes megírása.
  A rájuk vonatkozó ponthatárok:

  • 20 ponttól (40%-tól) elégséges (2)
  • 30 ponttól (60%-tól) közepes (3)
  • 35 ponttól (70%-tól) jó (4)
  • 40 ponttól (80%-tól) jeles (5)

  A két ZH pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetének pótZH-alkalmán. Szükség esetén a pótlási héten pótpót-ZH írására is lesz lehetőség.

  ________________________________________________________________________

  Az Ergonómia előadások élő közvetítései az előadássorozat ezen hivatkozáson elérhető Microsoft Teams csoportjában követhetők. A Teams csoporthoz való csatlakozáshoz Office365 bejelentkezés szükséges.

 • 1.

  A TÁRGY TEMATIKÁJA

  A hétfői, keddi és csütörtöki előadássorozat tematikája és követelményei azonosak.


  Hét Hétfő
  18:15-
  Kedd.
  14:15-
  Csüt.
  17:15-

                                    Az előadás témája                                  

  1. 02.08. valós idejű online 02.09. valós idejű online 02.11. valós idejű online

  Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék bemutatkozása.
  A tárgy programjának és követelményeinek ismertetése.
  Az ergonómia fogalma.

  2. 02.15. valós idejű online 02.16. valós idejű online 02.18. valós idejű online

  Az ergonómia kialakulásának/fejlődésének főbb állomásai.
  A termékergonómia alapgondolatai.
  A tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők 1.:
  Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során. Az emberi test digitális modellezése. A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés.

  3. 02.22. valós idejű online 02.23. valós idejű online 02.25. valós idejű online

  A tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők 2.:
  Az álló és az ülő testhelyzet speciális kérdései. Az ülő (képernyős) munkahelyek kialakításának ergonómiai követelményei.

  4.

  03.01. valós idejű online 03.02. valós idejű online 03.04. valós idejű online

  A fizikai környezettel kapcsolatos ergonómiai alapelvek:
  A fizikai környezeti tényezők (megvilágítás, zaj, rezgések, klíma, levegőminőség) fiziológiai hatásai az emberre és az ebből következő tervezési irányelvek, normák és szabványok.

  5. 03.08. valós idejű online (fél előadás-időben, egy napon a követke-zővel) 03.09. valós idejű online (teljes idejű előadás) 03.11. valós idejű online (fél előadás-időben, egy napon a követke-zővel)

  A tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők 3.:
  Az emberi érzékelés. Az érzékelés általános jellemzői. A látás alapvető működéséből, a kontrasztkiemelés és a mozgáskiemelés, valamint a színérzékelés működéséből következő tervezési irányelvek.

  5-6. 03.08. valós idejű online (fél előadás-időben, egy napon az előzővel) 03.16. valós idejű online (teljes idejű előadás) 03.11. valós idejű online (fél előadás-időben, egy napon az előzővel)

  A tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők 4.:
  Az emberi megismerés pszichológiai alapjaiból következő tervezési követelmények: választási lehetőségek tervezésének általános szempontjai kezdő és gyakorlott felhasználók esetében; jelek és jelképek megválasztásának ergonómiai szempontjai; műszaki/gazdasági környezet illesztése különböző kognitív stílusú felhasználókhoz.

  6-7.
  03.18-03.25.
  aszinkron online

  Az 1. online zárthelyi dolgozat
  a márc. 18. csütörtök 17:15 - márc. 25. csütörtök 18:30 idősávban bármikor megírható
  (de a kezdés után a teszt kitöltésére max. 25 perc áll majd rendelkezésre).

  8. 03.29. valós idejű online 03.30. valós idejű online 03.25. valós idejű online

  Az ipari munkahelyek ergonómiai szempontú kialakításának elvei és módszerei. Ipari munkahelyek kockázatelemzése és -értékelése.

  9-10. 04.05. Húsvét, ezért 04.12. valós idejű online 04.06. tavaszi szünet, ezért 04.13. valós idejű online 04.01. tavaszi szünet, ezért 04.08. valós idejű online

  Speciális felhasználók mindig is voltak„Design for all”. Tervezés speciális felhasználói rétegek számára. Elvek és követelmények. Módszerek és gyakorlati megoldások. A fizikai környezet (többek közt irodák, tantermek és tágabb környezetük), valamint a közlekedési eszközök (környezet) kialakítása speciális felhasználói rétegek számára. Akadálymentesítés.

  10-11.

  04.19.
  valós idejű online

  04.20. valós idejű online

  04.15. valós idejű online

  Iroda-ergonómia. Kisebb irodák és nagylégterű irodák. A társas környezet ergonómiai szempontjainak alkalmazása: a társas kapcsolatok és a kommunikáció befolyásolása a munkahelyi környezet kialakításával.

  12.
  04.26-04.29.
  aszinkron online
  A 2. online zárthelyi dolgozat
  az ápr. 26. hétfő 18:15 - ápr. 29. csütörtök 18:30 idősávban bármikor megírható
  (de a kezdés után a teszt kitöltésére max. 30 perc áll majd rendelkezésre).

  12.

  04.26.
  valós idejű online

  04.27.
  valós idejű online

  04.22. GTK sportnap, ezért 04.29.
  valós idejű online

  Bevezetés a szoftver-ergonómiába. A felhasználói felület tervezésének általános irányelvei. Szellemi munka. Használhatósági vizsgálatok.

  14.
  05.10-05.13.
  aszinkron online

  Az online pótZH a május 10. hétfő 18:15 – május 13. csütörtök 18:30 idősávban bármikor megírható (de az elkezdés után a teszt kitöltésére az 1. ZH pótlása esetén 25 perc, a 2. ZH pótlása esetén 30 perc áll majd rendelkezésre).

 • 2.

  Ergonómia könyvborítóKÖTELEZŐ IRODALOM:

  Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest. Elektronikusan elérhető (de jelenleg nincs egyetemi előfizetésünk hozzá): https://edu.interkonyv.hu/book/549-Ergonómia

  Továbbá a fenti tematika letölthető dokumentumai.