Public courses

 • Tantárgy kódja: BMEGT52A001 (továbbá a nagyobb kreditszámú és nagyobb kontaktóraszámú BMEGT52A021 és BMEGT52AT20 tárgynak is ez az előadássorozata)

  Tárgy típusa: BSc kötelezően választható gazdasági és humán tárgy és szabadon választható tárgy, továbbá az előadássorozat a Mechatronikai mérmök BSc és a Műszaki menedzser BSc szak nagyobb kontaktóraszámú tárgyaknak is része

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Pataki-Bittó Fruzsina, Boros Dávid, Pulay Márk

  A tárgy leírása: A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.


  KÖVETELMÉNY:

  2 kreditpontos tárgyak hallgatói számára a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két ZH eredményes megírása.
  A rájuk vonatkozó ponthatárok:

  • 20 ponttól (40%-tól) elégséges (2)
  • 30 ponttól (60%-tól) közepes (3)
  • 35 ponttól (70%-tól) jó (4)
  • 40 ponttól (80%-tól) jeles (5)

  A két ZH pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetének pótZH-alkalmán. Szükség esetén a pótlási héten pótpót-ZH írására is lesz lehetőség.

  ________________________________________________________________________

  Az Ergonómia előadások élő közvetítései az előadássorozat ezen hivatkozáson elérhető Microsoft Teams csoportjában követhetők. A Teams csoporthoz való csatlakozáshoz Office365 bejelentkezés szükséges.

 • 2.

  Ergonómia könyvborítóKÖTELEZŐ IRODALOM:

  Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest. Elektronikusan elérhető (de jelenleg nincs egyetemi előfizetésünk hozzá): https://edu.interkonyv.hu/book/549-Ergonómia

  Továbbá a fenti tematika letölthető dokumentumai.