A kurzus a médiagazdaság, elsősorban a tömegmédia szereplőinek tartalomtermelésével foglalkozik. Nézőpontja egyszerre szociológiai és közgazdaságtani: arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen társadalmi tényezők, mechanizmusok határozzák meg a tömegmédia tartalomkínálatát.

Megközelítésünk kvalitatív és kritikai. Kvalitatív, mert a formátumokkal és a mennyiségekkel szemben elsősorban a tartalom számokkal, statisztikákkal nem megragadható aspektusaira fókuszálunk. Kritikai, mert ― pl. a piac- vagy marketing-kutatási kurzusok szemléletétől eltérően ― a médiagazdaság vizsgálatának kiindulópontja nem az iparági döntéshozók stratégiai szempontjai, hanem a tartalomtermelés társadalmi kontextusa, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a hatalmi dimenziónak. Szemben a közgazdaságtani ortodoxiával, a médiagazdaság kritikai megközelítése a fogyasztói preferenciákat nem tekinti adottnak, azaz modellen kívüli, nem magyarázandó (exogén) változóknak. Erre már csak azért sincs semmi okunk, mert ezeket a tartalomipar stratégái és elméleti szakemberei is mindig endogén, megmagyarázandó, sőt befolyásolható változóknak tekintik.

Elméleti alapjait tekintve a tananyag politikai médiagazdaságtan és nyilvánosságszociológia. A középpontban az érdekek, a részvétel, a reprezentáció és a társadalmi erőforrások kérdései szerepelnek. A nyilvánosság az a tér, ahol a társadalom tagjai megfogalmazzák érdekeiket, és ellenőrzés alatt tartják a hatalom birtokosait ― amennyiben ez egyáltalán lehetséges. A médiagazdaság termelési viszonyai, kapcsolata a hatalmi dimenzióval szorosan összefügg azzal, mennyire képes a nyilvánosság ezeket a funkciókat ellátni. Ha ezekkel a szempontokkal nem foglalkoznánk, akkor a médiapiacot pusztán fogyasztói igények kielégítésének tereként értelmeznénk, ahol a keresleti-kínálati viszonyok tárgyalása hatékonysági és menedzsment-kérdésekre egyszerűsödik. A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a tömegmédia által termelt tartalmak politökonómiai elemzésére, azaz a nyilvánosságban betöltött funkciójuk, különösen az elitek erőforrásainak újratermelésében játszott szerepük vizsgálatára.

A részletekért (heti program, szakirodalom, a teljesítés feltételei, stb.) lásd az oldalra feltöltött sillabuszt.